นายขจรยศ สุรเดช
ปลัด อบต.เขาแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 7,104 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 มิ.ย. 62ผังขั้นแสดงขั้นตอนรับเรื่องรัองเรียน ร้องทุกข์ แชร์  
6 มิ.ย. 62ผังขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา