นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 52,667 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) แชร์  
8 ต.ค. 63ผลการประเมิน ITA 2020 แชร์  
12 มี.ค. 63ประกาศ อบต.เขาแก้ว เรื่อง ผลการประเมิน ITA 2019 แชร์  
12 มี.ค. 63ผลการประเมิน ITA 2019 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา