นายขจรยศ สุรเดช
ปลัด อบต.เขาแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 3,809 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ต.ค. 63ผลการประเมิน ITA 2020 แชร์  
12 มี.ค. 63ประกาศ อบต.เขาแก้ว เรื่อง ผลการประเมิน ITA 2019 แชร์  
12 มี.ค. 63ผลการประเมิน ITA 2019 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา