นายขจรยศ สุรเดช
ปลัด อบต.เขาแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 24 คน

เยี่ยมชม 10,621 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 11 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
26 ม.ค. 64จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนมโฑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 ม.ค. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดนมโฑ และโรงเรียนวัดเขาแก้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 ม.ค. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.บ้านนมโฑ และศพด.บ้านเขาแก้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 ม.ค. 64จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาแก้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.14011 สายหนองกุ้ง - เขาแก้ว หมู่ท่ี 2 บ้านหนองกุ้ง ตำบลเขาแก้วกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
11 ม.ค. 64ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ศพด.บ้านนมโฑ และศพด.บ้านเขาแก้ว ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) โรงเรียนวัดนมโฑ และโรงเรียนวัดเขาแก้ว ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.14011 สายหนองกุ้ง - เขาแก้ว หมู่ท่ี 2 บ้านหนองกุ้ง ตำบลเขาแก้วกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
7 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.14011 สายหนองกุ้ง - เขาแก้ว หมู่ท่ี 2 บ้านหนองกุ้ง ตำบลเขาแก้วกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
6 ม.ค. 64จ้างบริการพื้นที่เว็บไซด์ และค่าธรรมเนียมโดเมน Kaokaew.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา