นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 233 คน

เยี่ยมชม 52,762 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 มิ.ย. 63การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 แชร์  
3 ก.พ. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
3 ก.พ. 63การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 และจัดทำโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในกระบวนการการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้ระเบียบ กฎหมาย วิธีงบประมาณ การพิจารณาเงินอุดหนุน และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรา แชร์  
16 ธ.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
16 ธ.ค. 62การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562 แชร์  
9 ธ.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
1 ส.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
1 ส.ค. 62การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2562 แชร์  
18 ก.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
12 มิ.ย. 62ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน แชร์  
4 มิ.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
4 มิ.ย. 62การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 แชร์  
28 พ.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
1 ก.พ. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 แชร์  
1 ก.พ. 62การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 และจัดทำโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในกระบวนการการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้ระเบียบ กฎหมาย วิธีงบประมาณ การพิจารณาเงินอุดหนุน และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรา แชร์  
1 ก.พ. 62ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 แชร์  
23 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
16 ต.ค. 61ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2561 แชร์  
1 ส.ค. 61ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2561 แชร์  
2 เม.ย. 61ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา