เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท,อบต.เขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาทองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

ตำบลเขาแก้ว
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
17150

โทรศัพท์ 056-940-098 (สำนักงานปลัด) 056-940-090(กองคลัง)
โทรสาร 056-940-098 (สำนักงานปลัด) 056-940-090(กองคลัง)
อีเมล์ kaokaew@outlook.com

0.01s. 0.50MB