นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 52,658 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

  • ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
  • โทรศัพท์ 056-940-098 (สำนักงานปลัด) 056-940-090(กองคลัง) โทรสาร 056-940-098 (สำนักงานปลัด) 056-940-090(กองคลัง)
    อีเมล์ kaokaew@outlook.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา