เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)3719 ส.ค. 62
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)5114 ส.ค. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (ผู้มีทักษะ)589 ส.ค. 62
รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ6119 ก.ค. 62
รับโอน พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท7919 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง643 ธ.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) 6329 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว6827 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว449 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)4629 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทัวไป (ภาคก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก5223 มี.ค. 61
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว4719 มี.ค. 61
ประกาศราชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง4319 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง6214 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว419 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว4119 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกภาคความรู้ความความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 5112 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว585 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว555 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.75MB