เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและรักษาสิ่งแวดล้อม6425 ก.ค. 62
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 25622019 ก.ค. 62
การออกกำลังกายตามโครงการสร้างสุขภาพดีตามวิถีคนสรรพยาด้วยพลัง พอช. ปี 25622219 ก.ค. 62
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 25621719 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การติดตั้งกระจกโค้งจราจรในตำบลเขาแก้ว589 ก.ค. 62
กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)515 ก.ค. 62
ต้องรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน6028 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ2725 มิ.ย. 62
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชการที่ 1010124 พ.ค. 62
ร่วมกิจกรรมรำมะนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก 11823 พ.ค. 62
อบต.เขาแก้ว ร่วมกับจิตอาสาและประชาชนตำบลเขาแก้วปลูกต้นทองอุไรและทำความสะอาดถนน คศล. สายทางเข้าบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 220413 พ.ค. 62
ด่านชุมชน อบต.เขาแก้ว7518 เม.ย. 62
โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ และประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 25628413 เม.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนเมษายน 2562703 เม.ย. 62
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒10522 มี.ค. 62
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเขาแก้วในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะเปียก19915 มี.ค. 62
อบต.เขาแก้ว รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 25621146 มี.ค. 62
จิตอาสาและประชาชนปลูกต้นไม้และทำความสะอาดถนน คศล. สายหลังบ้านหมู่ที่ 1 10228 ก.พ. 62
อบต.เขาแก้ว จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 256213019 ก.พ. 62
การรณรงค์การคัดแยกขยะ โดยการเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการช่วยกันคัดแยกขยะ และลดขยะที่ต้นทาง ตามแผนรณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย9929 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB