เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2613 ต.ค. 62
กิจกรรมฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย หมู่ ๑-๖ 2811 ต.ค. 62
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562930 ก.ย. 62
ร่วมประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น2326 ก.ย. 62
รายการเช้านี้ประเทศไทย ททบ.๕ ถ่ายทำรายการในพื้นที่บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่๒ เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์6013 ก.ย. 62
โครงการจิตอาสา ช่วยกันเก็บขยะในสระน้ำนมโฑหมู่ที่ ๑ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ และความสะอาดแหล่งน้ำ3512 ก.ย. 62
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและรักษาสิ่งแวดล้อม8825 ก.ค. 62
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 25623419 ก.ค. 62
การออกกำลังกายตามโครงการสร้างสุขภาพดีตามวิถีคนสรรพยาด้วยพลัง พอช. ปี 25624019 ก.ค. 62
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 25623619 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การติดตั้งกระจกโค้งจราจรในตำบลเขาแก้ว709 ก.ค. 62
กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)695 ก.ค. 62
ต้องรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน7328 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ3425 มิ.ย. 62
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชการที่ 1011624 พ.ค. 62
ร่วมกิจกรรมรำมะนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก 13923 พ.ค. 62
อบต.เขาแก้ว ร่วมกับจิตอาสาและประชาชนตำบลเขาแก้วปลูกต้นทองอุไรและทำความสะอาดถนน คศล. สายทางเข้าบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 224013 พ.ค. 62
ด่านชุมชน อบต.เขาแก้ว9818 เม.ย. 62
โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ และประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 256210913 เม.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนเมษายน 2562803 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB